Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Đêm Lung LengHà Lập Nhân

Đêm Lung Leng

Đêm Lung Leng
Ngằn ngặt mưa rên,
Gào gào gió réo
Liêu xiêu mấy cọng nhà Rông phơ phếch
Mấy tay khô níu mấy đời nghèo
Đêm Lung Leng
Mấy bàn chân lạ
Lần lối hươu nai tìm chút hơi người
Lửa đã lụi mặt trời đã tắt
Đá đã lăn sầm sập cuối trời

Hơ hơ hơ Lung Leng
Hơ hơ hơ Lung Leng
Hơ hơ hơ Lung Leng
Hời Lung Leng hơ hơ hơ
Hơ hơ hơ hơ…hơ…hơ…ơ

Đêm Lung Leng
Bầy người bước mơ ngàn bếp rực
Những tay gân ghếch củi lưng đồi
Ngàn ngón cứng bùng bùng lửa réo
Mắt lá Jarai bừng sáng góc trời
Ma hú gọi những tên người yêu cũ
Ngàn trái bầu khô lóc cóc chân người
Ngàn thân đá ngủ vùi trong lửa
Cuồn cuộn lăn sóng dậy lưng trời
Tấm rồ thiêng tay thêu tung gió
Váy Lung Leng phần phật vẫy mời

Hơ hơ hơ Lung Leng
Hơ hơ hơ Lung Leng
Hơ hơ hơ Lung Leng
Hời Lung Leng hơ hơ hơ
Hơ hơ hơ hơ…hơ…hơ…ơ

Đêm Lung Leng
Ngàn đuốc vung ngàn chân dôộng ngàn đá rung  
Mưa gõ cồng gội trắng giấc mơ xứ lạ
Tóc xõa bạc ngàn đêm tắm lửa
Ngàn dao mài uống máu con sinh
Chuốt răng lóe nhai ngàn cọng đắng
Ale già tua tủa đâm măng
Đá rội trầy lưng gió gào bung khố
Váy tả tơi hừng hực góc trời
Giông gió cuộn tung ngàn cổ thụ
Rừng Lung Leng cuồn cuộn rắn bò
Nghiến rung hàm giật toang đêm lạ
Ngàn mắt Lung Leng lại dậy sáng ngời 

Hơ hơ hơ Lung Leng
Hơ hơ hơ Lung Leng
Hơ hơ hơ Lung Leng
Hời Lung Leng hơ hơ hơ
Hơ hơ hơ hơ…hơ…hơ…ơKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét