Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Gã bán quán ở đầu ngõGã bán quán ở đầu ngõ

Hà Lập Nhân

hầy
hầy
hầy
chiếc bình tích
nước đầy
trà
thênh
thếch

đầu trần
chân lết đất
liêu siêu
bóng
đổ
nghiêng
chiều

vọng tiếng
ba kẻ khách
quay lưng
tay bưng cốc
ngóng ngã ba

gã hóng
ký ức ùa về
xanh vòm lá
ngày xưa

họng khô
truyện cũ
ngóng
gã hàng xóm già
mặc pijama
chiều chiều
xách giỏ
vứt hoa