Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Ôm trọn giấc mơ


ÔM TRỌN GIẤC MƠ

Rodney Coates

Hơ! Còn mảnh đêm nào cho bọn mộng dở ta vùi lịm,
Thức dậy đi, hời lại giấc mơ đi.
Có lối mòn nào mới mở cho mi?
Có nỗi niềm nào thèm xẻ chia cùng đứa khác?
Có hiểm họa nào dập dình quanh cả bọn?
Có diệu kỳ nào đang lẳng lặng mở ra?
Hời lại đi, lũ mộng dở kia, còn mảnh đêm nào vùi lịm nữa
Tỉnh rồi, biết về đâu?
Đâu những ngày xưa
Hơ! ngày mai giờ đã đến
Ký ức nào lắng lại trong mi?
Hời vọng nào thoáng bóng đàng kia?
Hơ! Lũ mộng dở kia, dậy đi!
I sỹ phi li* cho cả bọn, hời lại giấc mơ đi
Dạy cả lũ đi, cho gọn, Hơ! Kìa!
Chọc thủng bức tường u mê trước mặt
Dẫn cả bọn ta đến chỗ rạng ngày
Thức dậy đi – bỏ dở những giấc mơ
Đưa cả lũ đến chân trời mới đó
Mơ mấy chỗ giúp lũ ta thoát nợ
Dặt điều mới đang chờ cả lũ
Nơi hồn mình ôm trọn những giấc mơ
Giết sạch sành sanh muôn vực thẳm.  


Người dịch: Hà Lập Nhân

* Ghi chú: I sĩ phi li: Gợi hứng


AS WE EMBRACE OUR DREAMS

Rodney Coates

The time for dreamers to sleep has ended,
Awake; tell us of your dreams.
What new paths are now before us?
What new events are we to share?
What new dangers can we now avoid?
What new wonders are to unfold?
Tell us, dreamers that no longer sleep
Where are we now to go?
What of our yesterdays
Now that tomorrow has now come
What new memories are yet before us?
What new visions have you to give?
Dreamers, come forth
Inspire us with your dreams
Teach us new clarities
Breach the walls of our ignorance
Lead us into that new dawn
Awake - dreams within us
Take us to this new space
Dream places where we would escape
New realities - await us
As we embrace our dreams
Soul murdering abysses