Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Trưa Tu Mơ Rông


Hà Lập Nhân

Trưa Tu Mơ Rông

Tu Mơ Rông
Lưng trời
Mây
Ve đan võng
Rễ già
Xoãi tay

Thác lặng
Lá vẫy
Mắt Sê Đăng
Không tuổi

Rượu Sê Đăng
Đắng
Lưng trần
Rẫy cháy

Ong Sê Đăng
Ăn hoa
Ven suối

Cồng
Rung núi
Nấc
Dài

Tay Sê Đăng
Gầy
Vắt mật
Dâng
Người

Uống
Uống
Uống

Tu
Rông

Tu
Rông

2 nhận xét: