Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Ăn măng Tú Lệ


Hà Lập Nhân

Ăn măng Tú Lệ

Tú Lệ
Trưa
Lưng gầy
Ruộng
Bậc
Thang

Nhát cuốc
Chớp
Mong
Mưa

Bi bô
Tay ếch
Vẫy
Mây
Gọi
Mùa
Măng
Sặt

Mong
Mẹ địu
Lên
Rừng

Ngồi
Lưng
Mẹ
Che mưa

Mẹ bẻ
Măng
Bé vỗ
Lưng
Khen
Mẹ
Giỏi

Băng
Rừng
Kịp
Khách
Mua
Măng
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét