Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Mắt biếc Pô Kô


Hà Lập Nhân

Mắt biếc Pô Kô

Pô Kô
Nghẹn
Dòng xưa

Đá
Lóc cóc
Lăn dài
Nhớ nước
Nhớ rêu
Nhớ Y Tuyếc
Tóc loe hoe
Ngực gầy
Mắt biếc
Nhoài xuống
Dòng Pô Kô
Xanh
Rêu
Lướt thướt

Rối rít
Tay dài
Vẫy

Mi dài
Chớp

Loang loáng
Trời Pô Kô
Chiều

Đá
Khô
Lóc
Cóc
Lăn
Dài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét