Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Thưởng trà với O WeltyTHƯỞNG TRÀ VỚI O WELTY

David Starkey

Khối kẻ đinh ninh là sành sỏi vì tỏng lối
dùng đọi sứ thưởng trà mộc mạc thanh tao.
Phòng khách, cửa sổ chộ vịnh phía sau, thoáng đãng
thoảng hương hoa xuân sớm. Mấy môn sinh
Tiến sỹ nài O vài khúc mắc mịt mùng,
O đây đẩy nỏ khứng nổi mấy luận điểm
tối tăm. Rồi ngần ngại, hít làn hương lay ơn,
bày bánh cu đơ lạc [theo lối O Caball].

“Chẳng thà tán róc về những Mệ quá cố:
Virginia, Violeta cùng Vashta
Fontaine. Mỗi Mệ đều đính một chữ “V” trên dải yếm
mải vấn tóc thành búi tó bồng sau ót.
Hơ, kính ái quá, dù mình bẽn lẽn -
MỆ NÀO chả có tên trong SỔ DANH NHÂN”.

Người dịch: Hà Lập Nhân

TEA WITH MS. WELTY

David Starkey

The china is as one thought it would be -
simple, elegant and put to use.
The parlor, bay windows open, is profuse
with late spring flowers' scent. The Ph.D.
students press her on issues of ambiguity,
although she'd said she can't abide abstruse
questions. She breathes the scent of gladiolus,
demurs, serves pie (Ms. Caball's recipe).

"I'd rather talk of people that have gone:
Virginia, Violeta and Vashta
Fontaine. Each wore a 'V' on her sweater
and pulled her hair back in a huge chignon.
Oh, how I loved them, though I was bashful-
THEY were in the Jackson Social Register."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét