Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Năm tháng cuộc đờiNĂM THÁNG CUỘC ĐỜI

Friedrich Holderlin [1770-1843]

Những cổ thành soi bên dòng Euphrates
Những phố phường rủ bóng hàng thốt nốt!
Còn các ngươi
Những rừng cột hoang sơ tít tắp
Giờ các ngươi là gì?
Mũ miện của các ngươi,
Vì chính các ngươi cắt phăng ranh giới
Nhịp sống
Cũng tan biến trong lửa khói Thiên thu;
Chỉ còn ta bình yên dưới đám mây ngàn
Giữa những hàng sồi cổ thụ
Trải mướt vạt lộc thảo,
Những hồn ma bóng quỉ
Của các thánh thần
Hiện đến với ta.

Người dịch: Hà Lập Nhân


LEBENSALTER

Friedrich Holderlin [1770-1843]

Ihr Städte des Euphraths!
Ihr Gassen von Palmyra!
Ihr Säulenwälder in der Ebne der Wüste,
Was seid ihr?
Euch hat die Kronen,
Dieweil ihr über die Gränze
Der Othmenden seid gegangen,
Von Himmlischen der Rauchdampf und
Hinweg das Feuer genommen;
Jezt aber siz ich unter Wolken, darin
Ein jedes eine Ruh hat eigen, unter
Wohleingerichteten Eichen, auf
Der Haide des Rehs, und fremd
Erscheinen und gestorben mir
Der Seeligen Geister.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét